P E R P L E X
PERPLEX


QUINTUS LUSTRUM IX

Van dromen naar versteld staan. Perplex.

Het IXe Lustrum van de A.L.S.V. Quintus heeft als thema ‘PERPLEX’. In het Frans bestaat dit woord uit twee delen: per (‘doorheen’) en plectere (‘vlechten’). Dit valt toe te passen op Quintus en haar leden, vervlochten met elkaar door disputen, commissies, jaren, Leiden en 45 jaar bestaan. In het Latijns staat perplex echter voor ‘kronkelend, ingewikkeld, dubbelzinnig en verward’.

Dit is precies wat je je mag voorstellen bij het komend lustrumjaar: een tijd waarvan je versteld zult staan.

Groots. Overdonderend. Verbluffend. Perplex