P E R P L E X
PERPLEX


IXe LUSTRUM QUINTUS

TICKETS VOOR DE PIEKWEKEN »

Van dromen naar versteld staan. Perplex.

Quintus is afgelopen jaren gegroeid tot een begrip, een belangrijke spil in het Leidse studentenleven. Een verrassende pion. Iets waar we trots op mogen zijn. Een lustrumjaar is een viering van wat wij als Quintus hebben bereikt. Een lustrumjaar is iets naar een nieuw niveau tillen. Dingen die normaal niet kunnen, kunnen nu wel. Een tijd waarin je versteld zal staan; je staat perplex.

Het IXe lustrum wordt bestempeld met het thema ‘Perplex’. In het Frans bestaat dit woord uit twee delen: per (‘doorheen’) en plectere (‘vlechten’). Dit vat het leven van Quintus en haar leden samen; vervlochten met elkaar door disputen, commissies, jaren, Leiden en herinneringen uit een 45 jarig bestaan. In het Latijn staat perplex echter voor ‘kronkelend, ingewikkeld, en dubbelzinnig’. Dit is precies wat je je mag voorstellen bij het komend lustrumjaar: een tijd waarin je versteld zult staan.

Groots. Overdonderend. Verbluffend. "Perplex."