ALGEMENE INFORMATIE LUSTRUMWEEK

Route

Het lustrumterrein is het makkelijkst bereikbaar met de fiets, dus we raden iedereen aan om zo veel mogelijk op de fiets te komen! Je fietst vanuit het centrum langs het USC, bij het Gorlaeus naar links en dan volg je het fietspad tot je aan je linkerhand de ingang van het lustrumterrein vindt. In de avonduren dien je deze route te nemen, en op het fietspad tussen het USC en het lustrumterrein stil te blijven op de fiets, om de overlast voor de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken. Hier wordt op gecontroleerd door de organisatie en de politie, dus let hier goed op! Het niet naleven hiervan kan leiden tot ontzegging van toegang tot het terrein. Kom je met de auto? Parkeren kan op het parkeerterrein van Holiday Inn voor €7,50 per dag. Het terrein is ook bereikbaar met bus 43 (richting Wassenaar), uitstaphalte Holiday Inn.

Kluisjes

Tijdens de lustrumweek kan je een locker huren voor de gehele week (19 juli 20:00 t/m 28 juli 4:00). De kosten van een locker zijn €25,- en hebben plaats voor maximaal 3 jassen. Je ontvangt jouw code voor aanvang van de Lustrumweek via je persoonlijke e-mailadres.

Eco-Bekers

Op het lustrumterrein werken we met ecoglazen. Voor een beker betaal je aan het begin van de dag één bekermunt bij de bar. Bij elk nieuw drankje lever je deze beker in om in te wisselen voor een nieuwe beker. Op het openingsfeest krijg je bij binnenkomst je eerste bekermunt gratis! Aan het einde van de dag kun je je beker bij de bar inleveren, en krijg je een bekermuntje terug. Bewaar deze goed, want hiermee kun je de volgende dag dus weer een beker krijgen! Ook als je niet de hele dag met een beker wil rondlopen, kun je je beker inleveren bij de bar in ruil voor een bekermunt.</p> <p>Dus: Tijdens het openingsfeest krijg je een gratis bekermunt; hiervoor in ruil krijg je een beker. Aan het eind van elke dag (of als je er niet mee wil rondlopen) lever je je beker in bij de bar in ruil voor een bekermunt, waarmee je de volgende keer weer een beker kan halen.

Muntjes Kopen

Een muntje op het terrein kost €1,50. De muntjes zijn digitaal en worden op je bandje geladen. De bandjes worden verstrekt bij de ingang. Wil je muntjes op je bandje laden? Ga dan naar www.lustrumquintus.nl/opladen

HUISREGELS

Controle

Onderwerping aan controle is mogelijk, u bent verplicht om hieraan mee te werken.

Drugs

Het in bezit hebben of onder invloed zijn van drugs (zowel softdrugs, harddrugs en lachgas) is ten strengste verboden.

Wapens en geweld

u bent verplicht om hieraan mee te werken. Het in bezit hebben of onder invloed zijn van drugs (zowel softdrugs, harddrugs en lachgas) is ten strengste verboden.
Het is ten strengste verboden om: wapens mee te nemen, iedere vorm van geweld te gebruiken of hiermee te dreigen

Etenswaren

Het in bezit zijn van meegebrachte dranken of etenswaren is niet toegestaan op het evenemententerrein.

Vluchtwegen

Vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden

Eigen risico

Het bezoeken van dit terrein en deelname aan activiteiten is volledig op eigen risico.

Vernielingen

Het is verboden vernielingen aan te richten of diefstal te plegen. Het is verboden veiligheidsinstallaties op een andere manier te gebruiken dan waarvoor ze aanwezig zijn.

Persoonlijke eigendommen

Stichting Lustrum Quintus is niet aansprakelijk voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

Open vuur

Open vuur is verboden

Roken

Buiten mag niet onder tenten gerookt worden. Binnen mag niet gerookt worden. Gooi sigaretten in de daarvoor bestemde asbakken.

Stilte en overlast

’s Avonds dient buiten absolute stilte in acht te worden genomen op het buitenterrein en rondom het lustrumterrein

Organisatie

Ieder dient te allen tijde aanwijzingen van de Lustrumcommissie, het Bestuur, de Beveiliging, de Ordecommissie en de Barcommissies op te volgen.